Myślenicka Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza

Terenem działania GPR Myślenice jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz GPR Myślenice jest miasto Myślenice.

Kim jesteśmy

GPR Myślenice tworzy grupa wolontariuszy, złożona ze strażaków PSP, OSP, Policjantów, Ratowników medycznych i pasjonatów gotowych w każdej chwili wyruszyć na pomoc osobom zaginionym.

IMG-a09c466c390858a802008b35aab7507c-V

Stowarzyszenie istnieje od 2016 roku i na mocy zawartych porozumień z lokalnymi władzami oraz organami, współpracuje w poszukiwaniach osób uznanych za zaginione.

Każdego roku na terenie całego kraju zgłoszonych zostaje ok. 20 tyś zaginięć ludzi. Przerażający jest fakt, że liczba ta wciąż wrasta. Aby poszukiwania ludzi były skuteczne i efektywne, tzn. skutkowały odnalezieniem osoby żywej, należy podjąć je jak najszybciej. Policja niestety nie zawsze jest wyposażona w odpowiedni do tego sprzęt, często nie dysponuje również odpowiednimi zasobami ludzkimi. W niektórych sytuacjach niewystarczająca okazuje się również znajomość topografii danego terenu. Dlatego w trakcie poszukiwań często wykorzystanie są specjalistyczne grupy poszukiwawczo – ratownicze, odpowiednio szkolone do tego typu działań. Myśląc o ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia stworzyliśmy pierwszą i jedyną w powiecie myślenickim (Małopolska) „Myślenicką Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą z Psami”

Terenem działania GPR Myślenice jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
GPR Myślenice
GPR Myślencie
/małopolska/

Nasza misja

Celem GPR Myślenice jest wykorzystanie zasobów ludzkich oraz psów w ratownictwie poszukiwawczym, katastrofowym. Zapobieganie wypadkom oraz Ochrona środowiska.

IMG-2baa135f7c03311662eae9e14e4d5111-V

Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych w tym:

 • zrzeszanie i szkolenie ratowników i psów ratowniczych
  b. wykonywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej
 • pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof
 • współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi

Ochronę naturalnego środowiska w tym:

 • propagowanie wzorców zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą
 • wnioskowanie w sprawach zagrożeń środowiska naturalnego
 • współpracę z jednostkami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego

Prowadzenie działalności zapobiegawczej w tym:

 • propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego
 • programowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpiecznego wypoczynku
 • prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie szkolenia psów ratowniczych
 • współpracę z organami administracji, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi

Partnerzy