Zapytania ofertowe

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Myślenice zachęca do składania ofert na dostarczenie DRONA

Oferty można składać od 29.06.2022r do 05.07.2022r do godziny 15:00 na adres e-mail: ospgprmyslenice@gmail.com

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą Drona DJI M210 wraz z wyposażeniem.

Konfiguracja systemu objętego ofertą obejmuje:

1. DJI M210,

2. Kamera XT,

3. Kamera Z30,

4. Aparatura Cendence CrystalSky,

5. 8 pakietów baterii TB55,

6. 2 baterie WB37

Warunki zamówienia:

Dostawca zapewni min. 24 m-c gwarancji. Dostawca zapewni szkolenie instruktażowe z obsługi drona w dniu dostawy. Dostawca dostarczy zamówiony pojazd do Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej w Myślenicach 32-400 Myślenice ul. Kazimierza Wielkiego 114