Posted inAktualności

Egzaminy KPP

Ostatnie dwa minione weekendy upłynęły dla naszych ratowników pod znakiem ćwiczeń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Gratulujemy Marcinowi – który pozytywnie zaliczył egzamin państwowy uzyskując tytuł RATOWNIKA KPP oraz Sebastianowi i Szymonowi, którzy zdali egzamin recertyfikujący przedłużając swoje uprawnienia KPP.

W naszej grupie kładziemy bardzo duży nacisk na profesjonalną wiedzę i praktykę z zakresu pierwszej pomocy i szczególnie cieszymy się, gdy nasi ratownicy poszerzają swoje umiejętności.