Posted inAktualności

Wsparcie finansowe dla OSP GPR Myślenice

Wsparcie finansowe dla OSP GPR Myślenice podczas XXVII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego na utrzymanie gotowości bojowej i możliwość rozwoju grup poszukiwawczych na terenie województwa małopolskiego

Jest nam niezmiernie miło, że z chwilą utworzenia jednostki GPR OSP Myślenice otrzymaliśmy również możliwość dołączenia do grupy roboczej wchodzącej w skład „GPR OSP MAŁOPOLSKA”, dzięki czemu wypełniliśmy „czarny obszar” na mapie województwa małopolskiego, w obszarze którego nie działała grupa poszukiwawcza w strukturach straży pożarnej. Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wszystkie grupy wchodzące w skład grupy roboczej mogą wspólnie pracować nad unifikacją wspólnych działań i stałym utrzymaniem gotowości bojowej. Wraz z innymi grupami będziemy się starali wspólnie wypracowywać ścieżki współpracy pomiędzy jednostkami Policji, OSP, PSP oraz samorządami. Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie i zaufanie.