Posted inAktualności Ćwiczenia

Warsztaty OSPGPRMałopolska

Dzięki wspólnym ćwiczeniom ratownicy z rożnych grup poszukiwawczych mogą prowadzić wspólne treningi, ujednolicić metody działania i zacieśnić współpracę dzięki czemu przyszłe poszukiwania będą bardziej efektywne a wsparcie i pomoc ratowników z innych grup będzie odbywało się bez różnic w wyszkoleniu i procedurach.

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GPR) OSP KĘTY

Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz