Posted inAktualności Poszukiwania

W dniu 03.09.2021 około godziny 20:30 zostaliśmy zaalarmowani przez SKKP w Myślenicach

W dniu 03.09.2021 około godziny 20:30 zostaliśmy zaalarmowani przez SKKP w Myślenicach do akcji poszukiwawczej 37-letniego mieszkańca Krzesławic, który poinformował o chęci podjęcia próby samobójczej.

Dowódca GPR wraz z planista wyznaczyli obszar do przeszukania gdzie z wywiadu wynikało że zaginiony może przebywać.

Wspólnie z jednostką OSP Myślenice – Górne Przedmieście i okolicznymi jednostkami Osp Żerosławice OSP DĄBIE , OSP Krzesławice.

Około godziny 2:30 zaginiony został odnaleziony w jednym z pustostanów gdzie ratownicy GPR udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osoba zaginiona została przekazana funkcjonariuszom policji i ZRM

Wszystkim obecnym dziękujemy za współpracę.

Policja Myślenice