Posted inAktualności Ćwiczenia

Wieczorne ćwiczenia dla naszych ratowników z zakresu terenowych technik poszukiwania.

Pcim, 05.11.2021 r. Wieczorne ćwiczenia dla naszych ratowników z zakresu terenowych technik przeszukiwania ?.
Tym razem szlifujemy metodę SPD – szczegółowe przeszukanie dróg + zabezpieczanie znalezionych śladów ?.
Najpierw był krótki wstęp teoretyczny:
? kiedy i gdzie stosuje się SPD
? na czym polega ta metoda i jakie są jej główne założenia
? znaczenie naturalnych przeszkód terenowych
? na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, podczas przeszukania
? przekazywanie informacji o odnalezionych śladach do bazy
? zabezpieczanie odnalezionych śladów i ich oznakowanie (markowanie).

Założenia do ćwiczeń: dwie małe dziewczynki, bawiące się pod opieką rodziców na placu zabaw, w pewnym momencie znikają z pola widzenia. Ostatni raz widziane na rozwidleniu dróg. Zapada wieczór, robi się ciemno, chłodno. Dowódca, po przyjeździe na miejsce, przed rozpoczęciem planowania, wyznacza grupę do przeszukania pobliskiej drogi, przy której dziewczynki były widziane po raz ostatni.

Po wyjściu w teren mieliśmy okazję dodatkowo przećwiczyć metodę koła wagonu i sześcianu (kostki).
Uzupełnieniem były także pozoracje z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym ⛑?.
Dzięki takim ćwiczeniom możemy doskonalić nasze umiejętności, omawiać case study realnych przypadków z poszukiwań, podsumowywać i wyciągać wnioski na przyszłość.