Posted inAktualności Poszukiwania Pozostała działalność

3 grudnia 2021 r. w Kętach podpisane zostało porozumienie określające cele i zasady współpracy pomiędzy jednostkami OSP specjalizującymi się w działaniach poszukowawczo-ratowniczych

3 grudnia 2021 r. w Kętach podpisane zostało porozumienie określające cele i zasady współpracy pomiędzy jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Małopolski, specjalizującymi się w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych.

Do wspólnego porozumienia przystąpiły:
– Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Nowy Sącz,
– Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Myślenice,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach.
Strony porozumienia deklarują, że wspólne projekty będą realizować pod nazwą „Grupy Poszukiwawczo – Ratownicze Ochotniczych Straży Pożarnych Małopolska w skrócie GPR OSP Małopolska”.
Strony porozumienia stwierdziły, że wśród prowadzonych przez siebie działań statutowych znajdują wspólne cele, w których osiągnięciu może pomóc nawiązanie ścisłej współpracy. Niniejsze porozumienie jest potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa przez Strony i wynikiem trwających od 2016 r. wspólnych działań.

Głównym celem porozumienia jest:
-prowadzenie działań poszukiwawczo – ratowniczych
– organizacja szkoleń, ćwiczeń, warsztatów i manewrów doskonalących prowadzenie działań poszukiwawczo – ratowniczych
– dążenie do określenia jasnych i czytelnych zasad i procedur dysponowania do akcji poszukiwawczych grup i zespołów poszukiwawczo – ratowniczych
– unifikacja szkoleń, zasobów, terminów i pojęć dotyczących specjalizacji działań poszukiwawczo – ratowniczych
– szkolenie innych jednostek na terenie Małopolski, które wyrażają chęć współpracy i rozwoju w zakresie działań poszukiwawczo – ratowniczych
– organizacja wspólnej bazy danych statystycznych prowadzonych akcji poszukiwawczo – ratowniczych.

Na dzień dzisiejszy jednostki dysponują: 95 ratownikami (89 ratownikami KPP, 16 planistami), 20 stażystami, 7 lekkimi samochodami, 4 quadami, 2 dronami, 28 psami.
Porozumienie może zostać rozszerzone o kolejne jednostki OSP, które zgłoszą akces do porozumienia oraz uzyskają akceptację każdej ze Stron porozumienia. Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy z GPR OSP Małopolska zapraszamy do kontaktu z najbliższą jednostką uczestniczącą w porozumieniu.
GPR OSP Małopolska nie jest kolejną jednostką czy stowarzyszeniem, lecz oddolną inicjatywą ratowników poszczególnych jednostek OSP, którym bliskie jest uporządkowanie terminologii, kompetencji, zakresu wiedzy i działań na poziomie swoich jednostek.

O genezie projektu GPR OSP Małopolska możemy przeczytać tutaj: https://www.ospkety.pl/geneza-powstania-projektu-gpr-osp-malopolska/

#GPROSPMałopolska