Posted inAktualności Poszukiwania Pozostała działalność

Zawarcie Porozumienia z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

W dniu 23 listopada zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Grupą poszukiwawczą OSP GPR Myślenice a Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Kluczowe aspekty zawartego porozumienia to przede wszystkim:

  • Wymiana informacji oraz podejmowanie wspólnych działań w zakresie poszukiwania osób zaginionych w szczególności na terenie działania Grupy Poszukiwawczej.
  • Realizowanie wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacji w zakresie poszukiwań
  • Wzajemna dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych