Posted inAktualności Ćwiczenia

Wspólne ćwiczenia z Podchalańską Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą

Wspólne ćwiczenia z Podhalańska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza – STP (szybka trójka poszukiwawcza)

Najlepsze ćwiczenia terenowe ?? to takie, które pozwalają nie tylko szlifować umiejętności poszukiwawcze. Przede wszystkim to te, w których pojawia się współpraca z innymi jednostkami ?. Mamy wtedy okazję do wypracowywania wspólnych procedur. Mamy też możliwość zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń. Dzięki temu możemy w sytuacjach zagrożenia prowadzić akcję bardziej efektywnie ?.

Tym razem w piątek – 24.06.2022 r. – zorganizowaliśmy ćwiczenia dla naszych ratowników i członków Podhalańskiej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej. W głównej mierze skupiliśmy się na metodzie STP – szybkiej trójce poszukiwawczej.

? STP – Zastanawiasz się co to takiego?

Jest to metoda opracowana przez Grupę Podhalańską GOPR. Założenie jest proste: planista wyznacza sektor (pewien niewielki obszar, wytypowany jako prawdopodobne miejsce przebywania zaginionego) do przeszukania. Dowódca akcji wyznacza grupę trzech osób, które mają przeszukać ten teren bardzo szczegółowo. Jedną z nich jest nawigator – osoba doświadczona w poszukiwaniach i obsłudze odbiornika GPS. Trójka porusza się do przodu w jednej linii, w odległości od siebie ok. 10-15 m. (w zależności od widoczności terenu pomiędzy nimi). Ratownicy przeczesują obszar, poruszając się „zygzakiem”, który zapisywany jest w GPS. Po zakończeniu precyzyjnego przeszukania sektora, STP wraca do bazy. Planista zgrywa zapisany w urządzeniu ślad, nanosi go na mapę w oprogramowaniu wykorzystywanym do planowania obszarów poszukiwań. Na tej podstawie wyznacza kolejne sektory i proces zaczyna się od nowa. Metoda ta stosowana jest głównie w obszarach leśnych. Chodzi w niej o to, by systematycznie, kawałek po kawałku, przeszukać teren. I mieć pewność, że nie ma na nim poszkodowanego.

W ramach ćwiczeń pracowaliśmy w zespołach składających się z członków obu grup ??. Dzięki temu mogliśmy się lepiej poznać, wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami. To była dobra współpraca!

Nie zabrakło również miłego akcentu integracyjnego na koniec ćwiczeń ?