Posted inAktualności Ćwiczenia

Nasi ratownicy odbyli całoroczny cykl szkoleń doskonalących

Nasi ratownicy odbyli całoroczny cykl szkoleń doskonalących dla przewodników psów ratowniczych.

W ramach tych szkoleń zostały zrealizowane zagadnienia dotyczące:
▶ komunikacji pomiędzy człowiekiem a psem
▶ motywacji psa
▶ zabawy
▶ technik pozoracji
▶ współpracy w zespole ratowniczym z psem
▶ teorii zapachu.

Mogliśmy podnosić nasze kwalifikacje w tym zakresie dzięki środkom przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości 10 000 zł.

Dziękujemy za wsparcie naszych działań!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Robert Bylica – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego

#gprmyslenice #psy #szkolenie #poszukiwania #przewodnik