Posted inAktualności

Drony w czasie powodzi!…

Drony w czasie powodzi!
Jedną z najistotniejszych zmiennych w czasie powodzi jest informacja o zasięgu i postępie żywiołu. Zalanie tradycyjnych dróg dojazdu oraz potrzeba ciągłej obserwacji terenu bez narażania życia uczestników akcji ratowniczej sprawia, że wykorzystanie drona w takich okolicznościach jest rozwiązaniem optymalnym. Dron jest szybki! Jak się okazuje w ciągu zaledwie 15 minut przy użyciu drona można dokonać obserwacji stanu koryta rzeki na odcinku ok. 6 kilometrów. Dron jest rozwiązaniem ekonomicznym i dużo bardziej dostępnym niż np. użycie helikoptera.
Dron umożliwia odnajdywanie poszkodowanych na terenach zalanych, nadawanie komunikatów głosowych i dostarczanie pomocy medyczno-aprowizacyjnej. Dzięki zastosowaniu reflektora lub kamery termowizyjnej, czynności ratownicze mogą prowadzone być nie tylko w czasie dnia , ale i po zmroku.
Dron to również ważne narzędzie umożliwiające oszacowanie strat po wycofaniu się żywiołu. Przy pomocy drona można także stworzyć mapę 3d zalanych terenów. Model taki, uwzględniony w planach zagospodarowania przestrzennego może pomóc zmniejszyć lub nawet uniknąć zalaniu obszaru w przyszłości.
Stoimy na samym początku wykorzystania dronów w codziennym życiu. Co kilka miesięcy pojawiają się usprawnienia, umożliwiające dronom loty coraz bezpieczniejsze, szybsze. Drony mają coraz więcej funkcjonalności, mogą latać w coraz trudniejszych warunkach i to z większym obciążeniem. Mając świadomość rosnącej roli dronów w misjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach sekcji dronów OSP GPR Myślenice szkolimy się, aby móc lepiej służyć poszkodowanym.

Źródło