Posted inAktualności Pozostała działalność

Walne Zebranie

24.03.2024 r. odbyło się Walne Zebranie członków naszej jednostki. Była to okazja do podsumowania działalności w 2023 r. i przedstawienia planów na rok bieżący.

Rok 2023 dla OSP GPR Myślenice w liczbach:

✅ mieliśmy 48 druhów w swoich szeregach, w tym 10 kobiet

✅ w ramach działalności ratowniczej zrealizowaliśmy 20 wyjazdów do miejscowych zagrożeń

✅ 17 z nich było poza teren gminy (powiat wadowicki, suski, limanowski, krakowski)

✅ 1 druh ukończył szkolenie dla dowódców OSP

✅ 12 strażaków ukończyło kurs podstawowy wysokościowy

✅ 2 osoby uzyskały tytuł ratownika KPP

✅ 9 osób pomyślnie przeszło recertyfikację z KPP

9️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ godzin – tyle wypracowali nasi strażacy i ratownicy w ramach swojej działalności w OSP. Dziękujemy!! Za Wasz trud, ogrom włożonej pracy i zaangażowanie ❤️😍💪

Pozyskaliśmy dzięki wsparciu Miasta i Gminy Myślenice, Województwa Małopolskiego i wielu wspierających nas osób środki na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas akcji, m.in.:

– sprzęt do działań podczas katastrof budowalnych,

– radiostacje przenośne oraz odbiorniki GPS,

– sprzęt do oświetlenia terenu akcji oraz agregaty prądotwórcze,

– sprzęt do działań medycznych (zakres KPP),

– ubrania i buty dla strażaków,

– sprzęt do działań wysokościowych.

Swoją obecnością zaszczycili nas również Goście, m.in.:

– burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Jarosław Szlachetka,

– radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Robert Bylica,

– zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Pan Mateusz Suder

– Komendant Powiatowy PSP w Myślenicach Pan st. bryg. Sławomir Kaganek,

– przedstawiciel Komendy Policji w Myślenicach Pan nadkom. Tomasz Żądło,

– wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Myślenicach Pan Rafał Kurek,

– członek Zarządu Miejskiego Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Myślenicach Pan Łukasz Słowik.

Dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie naszej działalności!