Posted inAktualności Pozostała działalność

Człowiek uczy się całe życie.

Człowiek uczy się całe życie.

Dla większości okres wakacyjny to czas wypoczynku. My nie zwalniamy tempa, angażujemy się we wspieranie inicjatyw lokalnych.

W ramach realizacji projektu „Senior+” od czerwca do września spotykaliśmy się z seniorami w Dziennym Domu Seniora w Myślenicach. Podczas tych spotkań prowadziliśmy zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Pokazywaliśmy jak wezwać pomoc, sprawdzić stan poszkodowanego, opatrywać rany, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Wraz z uczestnikami omawialiśmy bezpieczne zachowania w obliczu zagrożenia. Zorganizowaliśmy również pokaz wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ponieważ na naukę nigdy nie jest za późno.

I każda pomoc ma znaczenie.

Bo tak naprawdę liczy się zaangażowanie.

A tego nasi wspaniali uczestnicy mieli aż nadto.

Dzięki finansowaniu, w ramach projektu mogliśmy zakupić torbę R1, wyposażoną w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.
Dzienny Dom „Senior +” w Myślenicach
Działaj Lokalnie