Posted inAktualności Ćwiczenia

To już czwarty rok dobrej współpracy między trzema grupami poszukiwawczymi

To już czwarty rok dobrej współpracy między trzema grupami poszukiwawczymi działającymi na terenie MAŁOPOLSKI

W miniony weekend braliśmy udział w trzydniowym szkoleniu organizowanym pod szyldem #GPROSPMAŁOPOLSKA, w ramach którego od dłuższego czasu spotykamy się wspólnie z Grupa Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GPR) OSP KĘTY by razem zacieśniać współpracę w zakresie sprawnego prowadzenia działań poszukiwawczych na terenie Małopolski. Tym razem dzięki gościnności OSP NIEBIESZCZANY poszerzaliśmy wiedzę z zakresu ratownictwa wysokościowego (piątek) oraz zwiększenia skuteczności poszukiwań prowadzonych w terenie (sobota). Niedziela była czasem na wspólną integrację pomiędzy grupami, poznanie się nawzajem i nawiązanie nowych znajomości. Serdecznie dziękujemy wszystkim grupom biorącym udział w szkoleniu, szczególne wyrazy uznania kierujemy do OSP GPR Kęty, za świetnie zorganizowane i przygotowane szkolenie oraz ogromną dawkę wiedzy, na której analizę i wdrożenie poświęcimy wiele kolejnych tygodni. Jak zwykle wszystkie spotkania z bardziej doświadczonymi ratownikami są dla nas bezcenną dawką wiedzy, doświadczenia i motywacji do dalszego szklenia.