Posted inAktualności Ćwiczenia

W pierwszym tygodniu stycznia nasi ratownicy brali udział w kolejnych ćwiczeniach pracy z psami

W pierwszym tygodniu stycznia nasi ratownicy brali udział w kolejnych ćwiczeniach pracy z psami ratowniczymi w Nowym Sączu. ?‍??

Głównym przedmiotem zajęć zajęć były tematy związane z:
– posłuszeństwem psa ratowniczego
– współpracą przewodnika z psem.

Regularne ćwiczenia przekładają się później na skuteczne działania w terenie. ? Stosowanie podczas akcji tak zwanego materiału biologicznego, czyli udział wyszkolonego psa ratowniczego i jego dobra współpraca z przewodnikiem mogą przełożyć się na znacznie szybsze odnalezienie osoby zaginionej. ??

Główną zaletą udziału w poszukiwaniach zespołów z psami jest możliwość przeszukania dużego obszaru w stosunkowo krótkim czasie. ⏰
Dodatkowym atutem jest także to, że pies jest w stanie sprawdzić teren trudno dostępny dla człowieka, np:
– teren podmokły (bagna, torfowiska)
– teren gęsto zalesiony (młode zagajniki, krzaki)
– gruzowiska, osuwiska.

Centrum Zoologiczne Zoosfera