Posted inAktualności

Bezpieczeństwo najważniejsze! Najczęściej powtarzane słowa, które pojawiają się w naszych…

Bezpieczeństwo najważniejsze!
Najczęściej powtarzane słowa, które pojawiają się w naszych kręgach: bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, mieszkańców… Każdy strażak, ratownik słyszy to na szkoleniach, ćwiczeniach, podczas akcji. Powtarzane jak mantra, nigdy do znudzenia, by było tyle samo powrotów, co wyjazdów.

Bezpieczeństwo to nieustanny proces, który wymaga ciągłej uwagi i zaangażowania. To także wyposażenie, którym dysponujemy niosąc pomoc innym.
Dzięki dotacji celowej, przekazanej przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup sprzętu i wyposażenia, mamy możliwość zakupienia dodatkowych sprzętów:
➡ radiotelefony przenośne – podstawowy element łączności, niezbędny zwłaszcza tam, gdzie zasięg telefonów komórkowych jest niedostępny
➡ agregat prądotwórczy – pozwala na prowadzenie działań w terenie
➡ latarki kątowe – zapewniają lepszą widoczność, bardziej efektywne przeszukanie terenu
➡ sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej – zapewnia komfort i bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia działań.

Dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie!

#gprmyslenice #osp #ratownictwo #zaufanie #strazŹródło