Posted inAktualności Pozostała działalność

Kto jeśli nie TY?

Kto jeśli nie TY?

Dziś sprawa delikatna, ale bardzo ważna. Nie mówimy o tym często, ale dziś robimy wyjątek. My, członkowie Myślenickiej GPR działamy bez wynagrodzenia. Działamy, ponieważ chcemy pomagać! Na ile to możliwe, co można finansujemy z własnych środków.

Teraz jednak potrzebujemy Twojej pomocy! Pomagaj wraz z nami i przekaż 1% należnego podatku dochodowego dla OSP GPR MYŚLENICE.

Ten 1% jest dla nas bardzo ważny. Suma wpłat z 1% to możliwość zakupu dodatkowego sprzętu, pozwalającego na większą skuteczność w czasie akcji.

Dziękujemy za przychylność i zapraszamy Cię już dziś! Chętnie pokażemy to, co zakupiliśmy dzięki Twojemu wsparciu!

Aby przekazać 1% w rozliczeniu rocznym do Urzędu Skarbowego potrzebujesz znać:

Numer KRS: 0000 215 720
Cel szczegółowy 1% : OSP GPR MYŚLENICE

Będzie pomocne, jeśli zaznaczysz pole „Wyrażam zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych”. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to właśnie Ty udzielasz nam swojego wsparcia. Będziemy mogli Ci za to podziękować.

Deklaracje gdzie darczyńca wpisze tylko nr KRS: 0000 215 720, niestety nie będą uwzględniane.

Z góry dziękujemy za pomoc!

#gormyslenice #1% #wsparcie #przekaz1%
Source